ΚΟΜΦΕΤΙ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ

uk

 

Διαθέτουμε μηχανήματα εκτόξευσης  κομφετί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες, θέατρα, stage, clubs και υπάρχει η δυνατότητα εκτόξευσης κομφετί  όλων των χρωμάτων.