ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

uk

 

Μία ξεχωριστή επιλογή για όλες τις εκδηλώσεις. Μπορούμε να δημιουργήσουμε φλεγόμενα γράμματα ή λέξεις ή και λογότυπα.Η διάρκεια που φλέγονται είναι περίπου 2,5 λεπτά.