ΦΛΟΓΕΣ

uk

 

Εντυπωσιακοί πίδακες φωτιάς  που μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 8m και τοποθετούνται σε όποιο χώρο μας υποδειχθεί. Λόγω της τεχνογνωσίας μας εγγυόμαστε για την ασφαλή χρήση τους και είμαστε βέβαιοι για το υπέροχο αποτέλεσμα τους.